Forma de Qi gong „Revenirea primăverii” este un sistem complet de cultivare a sănătății, vitalității, longevității și spiritualității, cât și o practică marțială. Bazat pe principiile tradiționale ale Ortodoxiei, „Revenirea primăverii” oferă o cale de autocultivare ce presupune armonia între toate nivelurile ființei umane (fizic, psihic și spiritual), armonia cu natura și progresul constant și natural. Școala noastră pune un accent deosebit pe cultivarea moralității și a corpului, precum și dezvoltarea unor abilități speciale umane. În acest sens printre obiectivele de început sunt: îmbunătățirea constantă a moralității, deprinderea artei Rugăciunii Inimii și a Rugăciunii Bogorodicinaia, vindecarea afecțiunilor din ființă, concomitent cu: dezvoltarea capacității corpului de a absorbi și emite energie continuu, a capacității de a diagnostica în propria ființă blocajele energetice din meridiane, energiile negative din centrii energetici și aura, scanarea energetică a alimentelor, apei spațiilor din locuință, etc. Dezvoltăm toate aceste abilități de bază încă din primul an de practică deoarece considerăm că lipsa acestora face ființa umană să fie în neajutorată și ușor de înșelat în societatea actuală. Restul abilităților și capacităților latente ale ființei vor apărea în timp, odată cu înălțarea permanentă a practicantului în plan moral.

Acest sistem de autocultivare este o îmbinare a trei stiluri de qi gong: Zhu Sha Zhang Qi Gong sau Palma de cinabru, Nei Jin Qi Gong și Cele 13 forme de întinerire și longevitate din munți Huashan. Combinarea în practică a exercițiilor celor trei stiluri aduce celor ce exersează un progres rapid și constant.